Teikiamos paslaugos:


 • Dokumentų paruošimas pagal galiojančius muitinės įstaigų reikalavimus;
 • Muitinės dokumentų pildymas: ARVYTOMA muitinės tarpininkai gali savo klientams sutvarkyti muitinės dokumentus:
  - bendrojo administracinio dokumento (BAD) pildymas (importo, eksporto, tranzito procedūroms);
  - kitos muitinės procedūros.
 • "INTRASTAT" ataskaitų rengimas ir pateikimas muitinės įstaigai: Vadovaujantis STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS isakymu DĖL 2009 m. INTRASTATO RIBŲ NUSTATYMO, 2008 m. spalio 31 d. Nr. DĮ-205, VILNIUS, yra privalomas "INTRASTAT" ataskaitų rengimas ir pateikimas muitinės įstaigai.
 • Sutartinių klientų atstovavimas muitinėje: Atstovaudami klientams muitinėje, atliekame už juos visas su muitine susijusias procedūras – ne tik parengiame dokumetus, bet fiziškai atstovaujame krovinio tikrinimo metu, bendraujame su muitinės pareigūnais.

  Užsakovui pageidaujant už papildomą mokestį atstovaujame užsakovui Teritorinėje muitinėje ar Muitinės departamente sprendžiant klausimus, susijusius su užsakovo prekių deklaravimu Mūsų klientai gali viską patikėti savo srities specialistams (ARVYTOMA muitinės tarpininkui), negaišti savo brangaus laiko ir užsiimti savo tiesiogine veikla.

  Norint tapti mūsų klientu, reikia pasirašyti muitinės tarpininkavimo sutartį.
 • Konsultavimas muitinės klausimais (sutartinių klientų): ARVYTOMA klientai turi galimybę gauti konsultaciją prieš įvežant/išvežant prekes į/iš Europos Sąjungos.

  Suteikiam informaciją apie įvežamų prekių muitų, akcizų mokestį, informuojame apie esminius įstatymo pakeitimus bei kitus svarbius dalykus, susijusius su kliento importuojamomis prekėmis.
 • Fiskalinio agento paslauga, skirta užsienio kompanijoms, atliekančioms importo ir eksporto procedūras Lietuvoje;
 • Muitinės procedūrų kontrolė: Laikino prekių įvežimo/išvežimo iš/į trečiųjų šalių terminų kontrolė.

Tir Carnet performinimas. Tir Carnet knygelė


 • TIR Carnet – TIR asociacijos išduodama knygelė (dokumentas), su kuria gabenamos prekės iš Europos Sajungos į trečiasias šalis. TIR CARNET naudojama ir gabenant prekes tarptautiniais maršrutais.
 • TIR'as – garantuoja tarptautinių prekių pristatymą nuo siuntėjo iki gavėjo.
 • TIR Carnet išduodamas tik TIR CARNET asociacijai priklausantiems vežėjams.
 • Kodėl verta rinktis UAB " VILNIAUS TRANZITAS" TIR CARNET performinimui:
  • Palanki strateginė padėtis netoli Baltarusijos pasienio ir pagrindinių tarptautinių magistralių.
  • Lankstus darbo grafikas ir patyrusi darbo su muitine komanda.

CMR pildymas. CMR važtaraščio forminimas


 • CMR – Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija.
 • CMR važtaraštis - tarptautinis, krovinio vežimo sutartį patvirtinantis, dokumentas. CMR gali būti naudojamas ir vietinio pervežimo metu.
 • CMR važtaraštis – vežėjo atskaitomybės prieš siuntėją ir gavėją dokumentas, kuriame sužymimos visos maršruto dalys.
bottom